Pálení čarodějnic

ČarodějnicePálení čarodějnic je pradávný populární evropský svátek, jenž se slaví samozřejmě i u nás, ale oblíben je rovněž u lidí například také v Německu, Irsku, Slovensku, Norsku a dalších evropských zemích. Ne každý už však ví, jaký je původ tohoto starodávného svátku či jaký smysl měl pro lidi v dobách dávno minulých.

Kořeny tohoto svátku položili nejspíše Keltové, kteří slavili Beltain/dle některých Beltine (v překladu obě znamenají zářící oheň či Belenův oheň) Během tohoto svátku se oslavoval příchod jara a tepla a připravovaly se na práci na poli. Zapálené ohně znamenaly symbolické očištění lidí a domácích zvířat od neduhů a nečistých myšlenek, které se nahromadily během zimy, tento svátek je opakem Samhainu. Oba tyto svátky jsou od sebe časově vzdáleny přesně půl roku.

Křesťané později tento pohanský svátek mírně upravili jako Filipojakubskou noc. Lidé křesťanského vyznání věřili, že tuto magickou noc mají zlé a nečisté síly větší moc než po zbytek roku a zhruba v době inkvizičních procesů se přidala pověra, že v povětří létá spousta čarodějnic, jež se slétávají na sabat (čarodějnické shromáždění), proto se této noci říká též Noc čarodějnic.

Na ochranu před zlými a nečistými silami a později i čarodějnicemi se zapalovaly na vyvýšených místech ohně a mladíci házeli zapálená smolná košťata do vzduchu, aby spatřili čarodějnice, případně je tímto aktem srazili z noční oblohy.

Na ochranu dobytka a úrody se filipojakubskou noc prováděly rituály, jako například zelené větévky na hnojiště a například chlév se obsypával pískem. Popel z těchto ohňů měl mít magickou moc nad blížící se úrodou. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, rovněž se přes oheň z téhož důvodu přeskakovalo.

Dnes je tato noc spíše zábavou, lidé se schází u vater v kostýmech čarodějnice, opékají se buřty, zpívají, popíjejí, a tančí. Už asi jen málokdo si tuto noc spojuje s magickými rituály, které byly pro naše předky vlastně docela běžné.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes. | Find the Premium WordPress Themes online, best wordpress themes and Free WordPress Themes